Úlohe č.3 Procedúra dom

    Nakreslite v Imagine domček podľa obrázka.

                                                1.  nechfp "belasá

2.  nechhp 10

3.   do 60

4.   vp 90

5.   do 60

6.   vp 90

7.   do 60

8.   vp 90

 

9.     do 60

10.   vp 90

11.   ph

12.   nechfp "červená

13.    do 60

14.    vl 90

15.    pd

16.     nechhp 20

Nakreslite domček

 

17.       do 40

18.       vp 135

19.       do 100

20.       vp 90

21.       do 100

22.       vp 135

23.       do 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ak nie je vidieť Imagine projekt, treba stiahnuť Imagine plugin